Our Blog

 

Oct 13

วันนี้เรามีบทความดีๆเรื่องความแตกต่างในการผลิตเสื้อผ้าแนะนำ ในปัจจุบันธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องด้วย “เสื้อผ้า” นั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์เราจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นธุรกิจเสื้อผ้าก็เป็นธุรกิจที่มีตลาดใหญ่มากๆตั้งแต่ตลาดระดับล่าง ยันตลาดระดับสูง ความต้องการซื้อของตลาดเสื้อผ้าของตลาดเสื้อผ้านั้นมีมากมายและหลากหลาย จึงมีผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างพากันสนใจที่จะเข้ามาร่วมส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้านี้

ผู้ประกอบการผลิตในธุรกิจเสื้อผ้า แบ่งได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ

ผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าแบบเทเลอร์

ผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าในแบบเทเลอร์นี้ จะเป็นในลักษณะที่เป็นห้องเสื้อหรือร้านตัดเสื้อที่เรามีกันมาตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันอาจจะมีลดน้อยไปตามการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่นิยมเสื้อผ้าสำเร็จรูป แต่ก็มีไม่น้อยที่ห้องเสื้อหรือร้านตัดเสื้อผ้านั้นจะยังคงประกอบธุรกิจได้อยู่และยังเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ายังมีกลุ่มลูกค้าที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการซื้อเสื้อผ้า การผลิตเสื้อผ้าในลักษณะเทเลอร์ นั้น ก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีขนาดตรงตามรูปร่างของลูกค้า มีรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเสื้อผ้าที่ผลิตออกมาได้นั้น ก็จะพอดีกับรูปร่างของลูกค้า ซึ่งจะต่างกันกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่จะมีขนาดกำหนดเอาไว้แล้ว

ข้อดีของการผลิตเสื้อผ้าแบบเทเลอร์

1.กำหนดรายละเอียดของเสื้อผ้าตามที่ลูกค้าต้องการได้

2.เสื้อผ้าที่ได้ออกมาจะพอดีตามรูปร่างของลูกค้า

3.ควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ง่าย

ข้อเสียของการผลิตเสื้อผ้าแบบเทเลอร์

1.ใช้เวลาในการผลิตช้า

2.ต้นทุนในการผลิตสูง

3.ผลิตได้ทีละตัว

ผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าแบบการ์เมนต์

ผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าแบบการ์เมนต์ มีผู้ประกอบการตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงผู้ประการขนาดใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตออกมาจะเป็นในลักษณะเสื้อสำเร็จรูป ที่มีขนาดที่สร้างขึ้นมาตามขนาดมาตราฐานของกลุ่มลูกค้าที่เรามุ่งหวัง ผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกับการผลิตภัณฑ์แบบตัดเย็บ ที่มีขนาดพอดีตัวกับลูกค้าเป็นรายบุคคลไปแต่ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปนั้น จะมีขนาดใหญ่กว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป ในปัจจุบัน ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว สินค้าสำเร็จรูปจึงเป็นตัวเลือกที่ลูกค้าในปัจจุบันให้ความสนใจ เพราะมีให้เลือกหลากหลาย สามารถเห็นแบบและทดลองใส่ เมื่อถูกใจก็สามารถซื้อกลับไปได้เลย ผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าในแบบการ์เมนต์ จึงมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ ซึ่งความแตกต่างในกระบวนการผลิตมีไม่มาก ขึ้นอยู่กับการวางระบบ และกำลังการผลิตของแต่ละผู้ประกอบการมากกว่า การผลิตในเสื้อผ้าในแบบการ์เมนต์ จะถูกย่อยขั้นตอนออกเป็นแผนกเพื่อความรวดเร็ว ส่วนจำนวนแผนกจะเยอะหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแบบของสินค้าที่ลูกค้านั้นสั่งมาจะเน้นผลิตจำนวนมากต่อหนึ่งแบบ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และยังมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนด้วย ซึ่งแตกต่างกับแบบเทเลอร์ที่เน้นการสร้างแบบที่ตรงตามขนาดของลูกค้า และต้องผลิตทีละชิ้น

ข้อดีของการผลิตเสื้อผ้าแบบการ์เมนต์

1.ผลิตได้จำนวนมาก

2.ใช้เวลาผลิตน้อย

3.ประหยัดต้นทุน

ข้อเสียของการผลิตเสื้อผ้าแบบการ์เมนต์

1.อาจจะได้ขนาดที่ไม่พอดีกับความต้องการของลูกค้า

2.ควบคุมคุณภาพได้ยากกว่าการผลิตแบบตัดเย็บ

3.ลูกค้าไม่สามารถกำหนดแบบที่ต้องการได้

ดังนั้นธุรกิจเสื้อผ้าก็ยังคงเป็นธุรกิจที่ยังมีความต้องการในท้องตลาดอยู่มาก ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไป แฟชั่นก็เริ่มเข้ามาอยู่เรื่อย การแต่งตัวที่มากขึ้น ความต้องการมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจนี้ดำเนินไปได้อย่างสวยงาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรคำนึงถึงคุณภาพที่ดีของการผลิตด้วย ไม่เพียงแต่ใช้ของถูกแต่คุณภาพก็ต้องดีตามมาด้วย